Vår huvudsakliga verksamhet är kontors, affärs och trappstädning
på entreprenad i Karlstad. Våra kunder bestämmer själva när, var
och hur uppdragen ska utföras.
Vår långa erfarenhet och positiva inställning ger kombinerat med
en grundmurad servicekänsla oss till en effektiv samarbetspartner


Välkommen att prova oss du också.