I vårt yrke används många typer av kemikalier. 
Då är det viktigt att veta vad man ska använda 
för bästa resultat och minsta miljöpåverkan. 

Det är inte alltid de dyraste preparaten som är bäst, 
vad försäljaren än säger, och sällan de billigaste.

Vi väljer alltid de miljövänligaste rengöringsmedlen.

Vi är noga med att inte skadliga restprodukter hos våra kunder 
blandas med återanvändningsbara.
Naturligtvis följer vi alltid kundens krav som är kopplade till 
deras produkter eller miljöpolicy.

Vi samordnar våra transporter så att inte varje anställd åker i 
egen bil till varje uppdrag, och när det är möjligt använder vi 
cykel eller promenerar mellan arbetsplatserna.