Sedan 1986 har vi skött om olika företagslokaler i Karlstad.
Vi har 12 fast anställda, och merparten har arbetat länge 
hos oss. Vår omsättning på personal är mycket liten och 
vi trivs tillsammans.

Vid behov har vi även ett antal duktiga medarbetare som 
kan hjälpa oss vid tillfälliga arbetstoppar. 
Långvariga relationer med både medarbetare och
kunder har blivit det som kännetecknar företaget.